logo

Hashimoto kalkulačka - hodnoty štítnej žľazy (fT3, fT4, TSH)

Preveďte hodnoty štítnej žľazy na percentá.

S vašimi hodnotami a zadanými referenčnými hodnotami môžete tieto hodnoty previesť na percentá pomocou našej praktickej kalkulačky. U fT4 a fT3 percento naznačuje, ako aktívne pracuje vaša štítna žľaza.

TSH ako hormón predného laloka hypofýzy stimuluje štítnu žľazu k sekrécii FT3 a FT4. Jeho koncentrácia sa zvyšuje vtedy, keď prestáva štítna žľaza tvoriť hormóny v dostatočnom množstve.

Štítna žľaza je centrály metabolický orgán v ľudskom tele. Biologicky aktívne hormóny sú FT4 a FT3 (pričom FT3 je podstatne aktívnejší ako FT4). Čím vyššia je hodnota fT3, tým je aktívnejší metabolizmus a máme väčšiu energiu.

Kalkulačka štítnej žľazy.

Zadajte vašu hodnotu TSH, fT4 a fT3, taktiež normu (od-do), ktorá sa nachádza v referenčnom rozsahu.

vaša hodnotanorma odnorma do
FT3
FT4
TSH

Napríklad vaša hodnota je: fT3 (3,5 pmol/L) a referenčný rozsah je (od 2,2 pmol/L - do 4,4 pmol/L).

Zadajte svoju hodnotu pre fT3 , dolnú hodnotu z referenčného rozsahu (v našom príklade to bude 2,2) a hornú hodnotu z referenčného rozsahu (v našom príklade to bude 4,4).

Interpretácia hodnôt štítnej žľazy

Čo pre Vás a vašu štítnu žľazu znamenajú hodnoty v percentách.

 • Viac ako 66%: Ak sú hodnoty fT4 a fT3 v hornej tretine, je všetko v poriadku a môžete sa tešiť z dobre fungujúcej štítnej žľazy. Väčšina pacientov, ktorí trpia Hashimotovou tyreoiditídou, prichádzajú do komfortnej zóny iba z hodnôt nad 60%.
 • Pod 33%: Ak sú hodnoty fT4 a fT3 v dolnej tretine, pravdepodobne máte nedostatočnú činnosť štítnej žľazy. Dávka tyroxínu by sa mala zvýšiť.
 • Nízky fT3 môže tiež znamenať poruchu pri konverzii z fT4 na fT3. Ak sa vyskytnú príznaky zníženej činnosti štítnej žľazy, je potrebné liečbu adekvátne upraviť.
 • Hodnoty fT4 a fT3 nesmú prekročiť 100%. Potom je tu riziko zdravotných ochorení, ako sú srdcové ochorenia alebo osteoporóza.
 • Ak pacienti berú prírodné hormóny štítnej žľazy zo zvierat (prasiat, kráv) je hodnota fT4 prirodzene nižšia v porovnaní s hodnotou fT3.
 • Hodnoty v mínusovom rozsahu naznačujú veľmi veľký nedostatok.
 • Ak sú hodnoty fT3 a fT4 od seba percentuálne viac ako 10%, znametá to, že problém bude v oslabenom orgáne, v ktorom sa nedarí dostatočne konvertovať fT4 na fT3. Daný orgán treba podporiť, posilniť.

Interpretácia hodnoty TSH (tyreotropný hormón)

(TSH) hormón predného laloka hypofýzy stimuluje štítnu žľazu k sekrécii FT3 a FT4.

 • Ak je TSH viac ako 45-50%: máte nedostatočnú činnosť štítnej žľazy.
 • Od 45% - do 20% TSH: pravdepodobne máte hormóny štítnej žľazy v optime.
 • Od 20% - do 11% (u žien) sú najväčšie šance otehotnieť.
 • Nižšie ako 4,00% - až do mínusových hodnôt: pravdepodobne máte hyperfunkciu. Ak je hladina TSH nízka, znamená to, že je jeho produkcia tlmená vysokou mierou hormónu štítnej žľazy.

P.S. V každom prípade sa odporúča, aby ste sa ohľadne týchto hodnôt poradili so svojím endokrinológom. Dávkovanie a zmena lieku, vždy pod dohľadom lekára alebo terapeuta.

 

HASHIMOTKY © 2022